Документи

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с
предмет: “Доставка и монтаж на Стругово-фрезова обработваща машина – 2
бр.”.
Краен срок за подаване на оферти: 15.05.2018г.
процедурата се провежда във връзка с изпълнение на ДБФП №
BG16RFOP002-3.001-0050-C01

pril.60 oferta
Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160
Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160 (2)
Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160
publichna pokana nova
Договор за доставка на оборудване