КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Сертификати

Лидер Маг” ЕООД   с дългогодишният си опит и квалифицираните си кадри осъществява производственият си процес по европейските изисквания за качество.

Основна цел на „Лидер Маг „ООД  е задоволяване на нуждите на своите клиенти чрез поддържане на високо качество в производственият процес. За тази цел са внедрени ISO стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007