„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 

 В началото на месец май 2022 г. „ЛИДЕР МАГ” ЕООД кандидатства по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.040 „ Възстановяване на  МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. В началото на месец юли проектното предложение бе одобрено за финансиране от УО на ОПИК. На 16.09.2022 г. сключен и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на иновациите и растежа.

Цел на проекта:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Дейности по проекта:

За повишаване на енергийната ефективност са предвидени СМР дейности за постигане на комплексни резултати за повишаване ефективността на разходите за енергия и тяхното редуциране в стойностно изражение с дългосрочен ефект. Планирано е изпълнение на външно топлинно изолиране на цялата сграда, за което извършване ще се използват сертифицирани комбинирани топлоизолационни системи, включващи топлоизолационна плоча от EPS – 10 см, лепило/шпакловка, мазилка, армираща мрежа. Ще се поставят и подменят външни прозорци, като стъклопакетите ще се състоят от две стъкла, на рамка изработена от PVC.

Продължителност на проекта: до 10 месеца, като дейностите започнаха да се изпълняват в началото на месец август, след като бе избран изпълнител на СМР дейностите предвидени в проекта.

Бюджет на проекта: 273 746 лв.,

от които 136 873 лв. европейско финансиране от ЕФРР

 и 136 873 лв. собствено финансиране.