“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност”

“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност”

“Лидер Маг” ЕООД изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност” настъпили в резултат от епидемиологичния взрив от COVID-19.