„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност“

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност“

„Лидер Маг“ ЕООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност“ настъпили в резултат от епидемиологичния взрив от COVID-19.