ПРОЕКТ: Подобряване производствения капацитет и създаване на предпоставки за реализиране на износ

evro

„Лидер маг” ЕООД, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: Доставка на оборудване, с три обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: петосен обработващ център – 1 брой;
  • Обособена позиция 2: струг с ЦПУ – 2 броя;
  • Обособена позиция 3: CAD/CAM софтуерна система – 1 брой;

Обща информация:

proekt

Пакет с документи:

Технически спецификации

Договор за доставка на оборудване

Методика за оценка на офертите

Декларация на кандидата

Публична покана

Оферта

Изисквания към офертите