ПРОИЗВОДСТВО

Фирма „Лидер Маг„ ЕООД  е разположена на своя собствена територия от 6000 кв.м

Стремежът на фирменото ръководство е непрекъснато обновяване на машинният парк с цел да отговаря  адекватно и пълноценно на исканията на своите клиенти.

“Лидер Маг” ЕООД   разполага с модерно тех.оборудване и машини с които се постига един затворен и завършен цикъл .