Proiect: Îmbunătățirea eficienței energetice în “Lider Mag“Ltd.

Proiect: Îmbunătățirea eficienței energetice în “Lider Mag“Ltd.

PROIECT: Îmbunătățirea eficienței energetice în “Lider Mag“Ltd. prin cumpararea echipament nou.

Numărul contractului: BG16RFOP002-3.001-0050-C01

Firma “Lider Mag” Ltd. solicită pe procedura “Eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii” în Programul operațional  “Inovare și competitivitate“. În anul 2017 s-a semnat Acordul de susținere financiară pentru a oferi ajutor financiar pe proiectul “ Îmbunătățirea eficienței energetice în” Lider Mag”Ltd. prin cumpararea echipament nou“.

Scopul principal al proiectului este: încurajarea punerii în aplicarea măsurilor de eficiență energetică, în scopul de a realiza o creștere durabilă și competitivitate a economiei. Scopul principal se va deplini prin următoarele obiective specifice:

 

 • Extinderea capacității de producție a întreprinderii;
 • Reducerea timpului de producere a unității de producție;
 • Reducerea costului unitar;
 • Creșterea eficienței energetice și atingerea unui minim de 5% din energia totală economisită prin aplicarea măsurilor eficiente energice;
 • Reducerea emisiilor de CO2;
 • Creșterea competivității unei întreprinderi.

 

Activitățile prevăzute în proiect prin care se va atinge obiectivul specific și principal sunt:

Efectuarea unui audit al eficienței energetice – activitatea a fost desfășurată înainte de depunerea proiectului.

Cumparare celor două 2 bucăți de mașini combinate strung și freză de prelucrare;
Întruducere și certificare pe на ISO 50 001:2011;
Vizualizare și publicitate.
Bugetul proiectului este la 1 863 264.60 lv, din care 1 314 043.22 sunt acord de susținere financiară.

Îndeplinirea proiectului a început pe dată de 20.11.2017 și s-a finalizat pe dată de 20.05.2019  durată totală a proiectului este 18 luni.

informații

PROIECT: Îmbunătățirea eficienței energetice în “Lider Mag“Ltd. prin cumpararea de echipament nou.

Numărul contractului: BG16RFOP002-3.001-0050-C01

Firma ”Lider Mag” Ltd. solicită pe procedura “Eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii” în Programul operațional  “Inovare și competitivitate“. În anul 2017 s-a semnat Acordul de susținere finaciară pentru a oferi ajutor financiar pe proiectul “ Îmbunătățirea eficienței energetice în ”Lider Mag” Ltd. prin cumpararea de echipament nou“.
Scopul principal al proiectului este : încurajarea punerii în aplicare a măsurilor de eficiență energetică, în scopul de a realiza o creștere durabilă și competitiva a economiei. Scopul principal se va indeplini prin următoarele obiective specifice:

 

 • Extinderea capacității de producție a întreprinderii;
 • Reducerea timpului de producere a unității de producție;
 • Reducerea costului unitar;
 • Creșterea eficienței energetice și atingerea unui minim de 5% din energia totală economisită prin aplicarea măsurilor eficiente energice;
 • Reducerea emisiilor de CO2;
 • Creșterea competitivității unei întreprinderi.

 

Efectuarea unui audit al eficienței energetice – activitatea a fost desfășurată înainte de depunerea proiectului.

Cumpararea celor două 2 bucăți de mașini combinate strung și freză de prelucrare;
Întruducere și certificare pe ISO 50 001:2011;
Vizualizare și publicitate.

În timpul implementării proiectului, toate activitățile planificate au fost indeplinite:
”Lider Mag” Ltd. se certifică pe ISO 50 001:2011;

Echipamentul cumparat și prevăzut în proiect, mai exact 2 bucăți de mașini combinate strung și freză de prelucrare. Mașinile sunt livrate, introduse și puse în exploatare în producție. Angajații au fost instruiți în manipularea echipamenului nou.
În luna aprilie s-a desfășurat și a două conferință de presă în legatură cu proiectul, la care s-a prezentat progresul proiectului și rezultatele implementării acestuia.

Poze cu echipamentul cumparat:


Bugetul proiectului este estimat la 1 863 264.60 lv, din care 1 314 043.22 sunt acord  de susținere financiară.

Împlementarea proiectului a început pe dată de 20.11.2017 și s-a finalizat pe dată de 20.05.2019  durată totală a proiectului este 18 luni.