PROJE: Lider Mag OOD’de enerji verimliliğini artırmak

PROJE: yeni ekipman satın alarak

Lider Mag OOD’de enerji verimliliğini artırmak

 

 

Sözleşme numarası: BG16RFOP002-3.001-0050-C01

 

Lider Mag OOD, “İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik altındaki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Enerji Verimliliği” operatşf programı prosedürü kapsamında uygulanır. 2017 yılında, DBFB, “Yeni Ekipman Alımı ile Lider Mag OOD’de Enerji Verimliliğinin Arttırılması” projesi kapsamında finansal destek sağlamak için bir hibe imzaladı.

Projenin temel amacı: Ekonominin sürdürülebilir büyümesini ve rekabet edebilirliğini sağlamak için enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasını teşvik etmektir. Asıl amaç, aşağıdaki spesifik hedeflere ulaşılarak gerçekleştirilecektir:

 

 1. İşletmenin üretim kapasitesinin arttırılması;
 2. Birim üretim zamanının azaltılması;
 3. Birim maliyetinde azalma;
 4. Enerji verimliliğini artırmak ve enerji verimli önlemler alarak en az% 5 toplam enerji tasarrufu sağlamak;
 5. CO2 emisyonlarını azaltmak;
 6. İşletmenin rekabet edebilirliğinin arttırılması.

 

Projede öngörülen ve belirli ve ana hedeflerin gerçekleştirileceği faaliyetler şunlardır:

 1. Enerji verimliliği denetimi yapılması – faaliyet proje sunumundan önce gerçekleştirildi.
 2. 2 adet alım. Freze makinası;
 3. ISO 50 001: 2011’e giriş ve sertifikalandırma;
 4. Önizleme ve tanıtım.

 

Proje bütçesi 1 314 043.22 leva’nın hibe verdiği 1 863 264.60 leva’dır.

 

 

Projenin uygulanması 20.11.2017 tarihinde başlar ve 20.05.2019 tarihinde / toplam süre 18 ay / biter.

Информация

Projenin uygulanması sırasında, planlanan tüm faaliyetler uygulandı:

 • Lider Mag OOD, ISO 50 001: 2011’e göre sertifikalıdır;
 • Proje için sağlanan ekipman 2 adet olarak satın alındı. Freze makinası Makineler teslim edildi, işletmeye alındı ve üretimde hizmete girdi. Çalışanlar da yeni ekipmanı kullanma konusunda eğitildi.
 • Nisan ayında, projenin ilerleyişi ve uygulama sonuçlarının sunulduğu projeyle ilgili ikinci basın toplantısı düzenlendi.

Satın alınan makinelerin resimleri:


Proje bütçesi BGN 1 314 043.22 leva’nın hibe verdiği 1 863 264.60 leva’dır.

 

 

Projenin uygulanması 20.11.2017 tarihinde başlayıp, 20.05.2019 tarihinde sona erecektir / toplam süre 18 ay /